Klatrevegg

Oppdaterte retningslinjer for smittevern:

Priser klatring - Faste Åpningstider

Mandag kl. 18-22.00/Onsdag kl.18-22.00/Torsdag kl. 18-22.00

Lørdag kl. 15-18.00/Søndag kl. 12-16.00

Endringer kan forekomme og blir publisert på vår facebookside 

Ved Kontroll vis Printscreen av kvitteringen

VIKITG!

Når det gjelder Drop in billetter skal betalingen gjøres via Vipps til Sunnfjord Idrettslag, nummer 88874. Når det gjelder kjøp av 8 ukers kort eller årskort skal dere sende søknad til Sunnfjord IL via MinIdrett, deretter får dere en epost med faktura så snart som mulig.

 Ved å betale for å bruke klatreveggen erklærer du deg ansvarlig for din sikkerhet og for de andre som du eventuelt tar med deg. Folk som sikrer andre MÅ ha brattkort!

Les egenerklæring for bruk av klatrevegg nederst.

For medlemmer i Indre Sunnfjord Turlag og Våtedalen Tindeklubb får rabatt.

Det blir gjennomført kontroll.

Drop in

50,- NOK

8 ukers tilgang

500,- NOK

Årskort

1350,- NOK for medlemmer i Sunnfjord Idrettslag

1500,- NOK


For ikke medlemmer

Drop in

100,- NOK

8 ukers tilgang

1000,- NOK

Årskort

2200,- NOK

EGENERKLÆRING FOR AKTIVITETER PÅ KLATREVEGGEN I SUNNFJORDHALLEN

Bestemmelser for adgang til klatring:

Når en person bruker klatreveggen har denne full eller begrenset adgang til å klatre eller sikre på Sunnfjordhallen sin innendørs klatrevegg.

Listen under angir de nødvendige kriteriene for å kunne klatre på veggen.

• Topptaukort-Gir tilgang til å sikre på topptau.

• Brattkort-Gir tilgang til å sikre og klatre på led. -Gir personer over 18 år adgang til å veilede en person uten Brattkort eller Topptaukort i klatring på led eller på topptau. Under veiledning har man ansvar for å overvåke kameratsjekk, sikring og at utstyret er i god stand, og skal alltid ha fullt fokus på den man veileder.

• Eninstruktøreller en myndig person med sikringskort (topptau, brattkort) kan veilede andre som sikrer. Man må være sertfisert instruktør (NKF) for å veilede flere enn én person á gangen. Dette betyr at i grupper der det er få som har Brattkort i forhold til antall klatrere får ikke flere klatret samtidig enn det er antall sikringskort. Umyndige korthavere kan ikke veilede sikrere uten kort.

Ansvarserklæring:

• All klatreaktivitet i regi av Sunnfjordhallener risikoaktiviteter som utøves på eget ansvar. Du må være inneforstått med at klatreaktivitet innebærer en viss risiko for skade.

• Verken Sunnfjord Folkehøgskuleeller Sunnfjord FHSsansatte kan holdes ansvarlige for skade eller tap som inntreffer i forbindelse medslik aktivitet.

• Om du har Brattkort eller Topptaukort forplikter du deg til å følge brattkortrutiner eller topptaukortrutiner. Du forplikter deg også til å holde dine egne klatre-og sikringskunnskaper ved like.

• Dersom du har sikringskort og veileder en annen sikrer uten kort, forplikter du deg til å overvåkekameratsjekk, sikring, at utstyret er i god stand, og at sikringskortrutiner er overholdt og skal alltid ha fullt fokus på den du veileder. Det er den som har kort som har ansvaret.

• Dersom du kommer i følge med veileder eller instruktør forplikter du deg til å rette deg etter instrukser fra dem.

• Ulykkesforsikring som inkluderer klatring må besørges av deg selv.

• Dersom du oppdager sikkerhetsmessige mangler med anlegget forplikter du deg til å melde fra til veggvakten.

• Dersom du oppdager andre klatrere som klatrer eller sikrer på en uforsvarlig måte eller på en annen måte handler slik at de setter seg selv eller andre i fare forplikter du deg til å melde fra til personalet.