Sunnfjordhallen er avvikla

Styret for Sunnfjord Folkehøgskule har vedteke å inngå ein avtale med Bergen Klatresenter om overtaking av lokala som Sunnfjordhallen har brukt fram til no.

Det inneber at Sunnfjordhallen sluttar å opphøyre frå og med 17. august. Vi seier oss leie for at sand- og klatrehallen ikkje lenger er tilgjengeleg for publikum, og vi ønskjer Bergen Klatresenter lukke til med planane for hallen. Dei vil sjølve gjere tilbodet sitt kjent når det står ope for publikum.

Sunnfjord Folkehøgskule takkar alle som har brukt hallen, særleg dei som har vore med og gjort drifta mogleg med sin dugnadsinnsats.

Vi seier oss leie for at avslutninga skjedde så brått, men det skuldast ting som skjedde på svært kort varsel.


Jon Olav Leira

Sunnfjord Folkehøgskule